Časopis IKD od čísla 10/2009 najdete zde.
Obsah 
 
Reportáž
Ke cti svatého Vavřince
U střechy Evropy
 
Úvodní sloupek
Úvodní sloupek
 
Rozhovor
Ivan Kolman
Olga Auerspergerová
Veronika Sodomková
 
Stalo se
Z diecéze
 
Téma měsíce
Svatý Pavel – apoštol národů
 
Duchovní život
Úmysly apoštolátu modlitby
Návštěva papeže Benedikta XVI.
 
Senioři
Představujeme farní seniorská společenství královéhradecké diecéze
 
To máme mládež
Představení mládeže vikariátu Chrudim
 
Papežské misijní dílo
Misie – cesta k rozdávání Lásky po celém světě
 
Ze života
Deset let od odhalení smírčího kříže u Veliše
Když se řekne...
V Rychnově nad Kněžnou dokončují opravu děkanství
Zemřela Antonie Hofmanová
 
Pro volné chvíle
Poutní místa v Královéhradecké diecézi
 
Z biskupství
Diář biskupů
Informační centrum a redakce diecézního časopisu
Kalendář královéhradecké diecéze pro rok 2010
Krátké zprávy
Petrův úřad – sympozium o službě římského biskupa
Zřízení diecézního soudu
 
Nabídky a oznámení
Dům setkání Albeřice
Hoješín
Kolín
Pro mládež
Pro seniory
Slatiňany
Středisko Eljon Špindlerův Mlýn
Zprávy z ČM Fatimy
Želiv
 
Literatura a média
Karmelitánská knihkupectví
Knihkupectví Paulínky
Proglas
 
Kultura a historie
Kutnohorská bible Martina z Tišnova
Liturgický oděv v proměnách staletí
Nová encyklika papeže Benedikta XVI.
Tv Noe - programové tipy
 
Školství a mládež
KMC Sedmikráska v září
Sbírka na církevní školy v královéhradecké diecézi
Motýl