Vydává: Biskupství královéhradecké
Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
Redakce: IKD
Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: 495 063 422
e-mail: ikd@diecezehk.cz
Šéfredaktor: Mgr. Luděk Bárta
tel.: 737 215 332
e-mail: barta@diecezehk.cz
Redakční rada: Ing. Hana Demlová
Mgr. Bronislava Halbrštátová
Mgr. Ludmila Horáčková
Jana Karasová
Mgr. Jaroslava Kopecká
ICLic. Karel Moravec
Mgr. Petr Polehla
Mgr. Zdeněk Skalický
Ing. Mgr. Marie Zimmermannová
Příští uzávěrka: 24.9.2009 
Přehled uzávěrek: Informační centrum
Vychází s církevním schválením.