Nová encyklika papeže Benedikta XVI. redakce
 

Benedikt XVI. podepsal 29. června 2009 text své nové encykliky Caritas in veritate – o integrálním lidském rozvoji v lásce a pravdě, encyklika byla oficiálně zveřejněna v úterý 7. července. Papež se tentokrát zaměřil na sociální, politickou a ekonomickou problematiku v souvislosti s úlohou církve v dnešní společnosti, navazuje na myšlenky svých posledních předchůdců na Petrově stolci a tváří v tvář novým problémům světa aktualizuje křesťanskou zvěst. Encyklika se vyjadřuje k probíhající světové globalizaci nikoli pejorativně, nýbrž ji vnímá jako součást Božího plánu za předpokladu, že „dokážeme vzít na vědomí antropologickou a etickou duši, jež z hloubi pohání samotnou globalizaci k cílům solidární humanizace.“  Vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2009.