Knihkupectví Paulínkyredakce

Jungmannovo nám. 18110 00 Praha 1Tel./fax: 224 818 757

Online knihkupectví: www.paulinky.czknihkupectvi@paulinky.cz objednavky@paulinky.cz

 

Nakladatelství Paulínky pro jubilejní Rok kněží připravilo několik publikací:

Sv. Jan M. Vianney,  Život a modlitby na jeho přímluvu

Pro ctitele světce z Arsu jsou připraveny modlitby, litanie a novéna na jeho přímluvu, připojen je i stručný životopisný medailonek. Modlitby se inspirují jeho životem a tak ten, kdo se modlí, poznává zároveň intenzitu a prostotu duchovního života sv. Jana M. Vianneye.

Brož., 40 s., 35 Kč

Anna Penna, Svědek Boží lásky: Život a dílo Jana Marie Vianneye

Přepracované druhé vydání životopisu sv. Jana M. Vianneye. Kniha je obohacena tematicky vřazenými úryvky z jeho kázání.  Není tu představován „svatoušek“, ale člověk žijící z Boží milosti a zcela vydán do rukou Bohu a službě bližním a nejpotřebnějším.

Brož.,104 s., 118 Kč