Karmelitánská knihkupectvíredakce

Knihkupectví U sv. Ignáce, Chelčického 8, Jičín, tel.: 493 721 967, e-mail: jicin@kna.czKnihkupectví U katedrály, Velké nám. 36, Hradec Králové, tel.: 495 063 173, e-mail:  hradec@kna.cz

 

Vám nabízejí knihy:

Enzo Bianchi, Klíčové pojmy křesťanské spirituality

Název této útlé, až kapesní knížky v nezasvěceném čtenáři vytváří dojem, že jde o jakýsi odborný slovník pro teology, či duchovní osoby. Navzdory tomu se ovšem jedná o užitečného průvodce přístupného svou stručností a výstižností každému z nás. Přibližně padesát výrazů rozvinutých autorovou duchovní zkušeností přináší inspiraci všem, kdo ještě neztratili odvahu opustit bůžky vytvořené lidskou rukou a vykročit vstříc tajemství Věčného Boha.

Váz., 197 s., 229 Kč

William A. Barry, William J. Connolly, Praxe duchovního doprovázení

Publikace dvou jezuitů částečně reaguje na rostoucí vlnu zájmu o duchovní doprovázení, která stále ještě, zvláště na americkém kontinentě, sílí. Přestože si autoři nedělají iluze o jejím dlouhodobém kvalitativním a kvantitativním růstu, hodlají toto hnutí zasahující celé spektrum společnosti podpořit svými letitými zkušenostmi a odbornou erudicí. Kniha je přístupná nejen odborníkům, ale díky množství uvedených příkladů ze života je čtivým a srozumitelným manuálem pro širokou křesťanskou veřejnost.

Brož., 223 s., 249 Kč

Klíčové pojmy křesťanské spirituality
Klíčové pojmy křesťanské spirituality
Praxe duchovního doprovázení
Praxe duchovního doprovázení