Pro mládežredakce
 

Animátorský kurz

Diecézní centrum pro mládež zahajuje v říjnu 2009 nový Animátorský kurz. Jedná se o tříletý cyklus formačně-vzdělávacího programu pro mládež ve věku 16 - 25 let. Kurz obsahuje čtyři víkendová setkání ve školním roce a pětidenní soustředění o letních prázdninách v DCŽM Vesmír. Program zahrnuje formaci skrze život ve společenství, vzdělávání  v otázkách víry, v učení církve, v práci s dětmi a mládeží, přednášky, diskuse, liturgii, modlitbu, tvůrčí činnost, práci i sport. Zájemci musí splňovat tyto podmínky: být věřící, pokřtěný katolík, mít chuť dělat něco pro druhé a být z královéhradecké diecéze.  S přihláškou nutno zaslat doporučení kněze!

Přihlášky na www.diecezehk.cz do 20. 9. (První setkání je 9. -11. 10. 2009).
Informace: DCM, tel.: 495 063 421, e-mail: dcm@diecezehk.cz.

Podzimní prázdniny

Od 29. 10. do 1. 11. můžete přijet na DCŽM Vesmír a prožít podzimní prázdniny ve společenství mladých lidí. S sebou: spacák, přezůvky, 150Kč/den.

Prosíme, hlaste se předem na DCŽM Vesmír, e-mail: dczm.vesmir@atlas.cz, tel.: 494 663 140, www.vesmir.signaly.cz.