Želivredakce
Duchovní obnovy v první sobotu.
 

Termín: 5. 9., 3. 10.

Program: 15.00 zahájení; 15.10 přednáška; 16.00 Loretánské litanie; 16.20 adorace Nejsvětější svátosti (možnost svátosti smíření); 17.30 modlitba svatého růžence; 18.00 pontifikální mše sv.

5. 9. 2009 Host: Mons. Josef Socha, Marie v našem životě

3. 10. 2009 Host: Vsdp. Marian Dej, Měsíc svatého růžence