Hoješínredakce
 

Noční adorace v roce 2009 v Hoješíně:

4. – 5. 9., 2. - 3. 10., 6. - 7. 11.,  11. - 12. 12.

Kontakt: Školské sestry Hoješín, S. Terezie – tel: 469 676 181, mobil: 723 180