Petrův úřad – sympozium o službě římského biskuparedakce
Petrův úřad – sympozium o službě římského biskupa
19. září 2009, Nové Adalbertinum
 

Diecézní teologický institut oznamuje, že v sobotu  19. září 2009 proběhne od 9.00 hod. v Novém Adalbertinu sympozium o službě římského biskupa. Cílem sympozia je představit některá teologická východiska nauky o Petrově úřadu a historický vývoj instituce papežství. Program je určen kněžím, jáhnům, pastoračním asistentům a dalším zájemcům z řad odborné i široké veřejnosti. K účasti se není třeba předem hlásit, vstup volný. Sympozium je pořádáno ve spolupráci se sdružením Communio a koná se v rámci vzdělávacího cyklu Doctrina christiana.

Program:

9.00 – 9.15 zahájení
9.15 – 9.50 Pojetí Petrova úřadu na I. a II. vatikánském koncilu, T
hLic. Prokop Brož, Th.D.
10.00 – 10.15 Papežský primát a kolegialita biskupského sboru (koreferát), Mgr. Pavel Kavalír
10.20 – 10.55 Pojetí papežství na křesťanském Východě, ThLic. Karel Sládek, Th.D.
11.00 – 11.35 Petrovský primát ve světle papežských titulů, prof. PhDr. František X. Halas, CSc.
11.40 – 12.15 Papežství v proměnách dějin, PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
12.20 – 12.45 Petrův úřad v současném světě – diskuse