Krátké zprávyredakce
 

Opravy údajů z minulého čísla:

S platností od 1. 8. 2009 byl Jaromír Bartoš, farář v Hrochově Týnci, ustanoven administrátorem excurrendo v Chroustovicích (zrušeno je tak ustanovení administrátorem excurrendo v Moravanech), Mgr. Jan Paseka, administrátor v Chrasti u Chrudimě, ustanoven administrátorem  v Moravanech (zrušeno je tak ustanovení administrátorem excurrendo v Chroustovicích, ThLic. Ing. Jiří Heblt, farář v Dolním Újezdě, ustanoven arciděkanem v Chrudimi a administrátorem excurrendo ve Vejvanovicích.

Ustanovení:

S platností od 1. 8. 2009 byl P. Andrzej Deniziak, MSF, řeholní kněz, ustanoven farním vikářem ve Dvoře Králové nad Labem, Jan Pazdera, farář v Dobřenicích, ustanoven výpomocným duchovním v Dobřenicích,  odchází na trvalý odpočinek, P. ThMgr. Mariusz Robak, MSF, farní vikář ve Dvoře Králové nad Labem, ustanoven administrátorem v Pecce, Bohuslav Směšný, výpomocný duchovní na Hoře Matky Boží v Králíkách, ustanoven rektorem poutního kostela na Hoře Matky Boží v Králíkách, Fr. Tadeáš Róbert Spišák, OPraem, řeholní jáhen, ustanoven k jáhenské službě v Želivě.

Odchod ze služeb v diecézi:

K 31. 7. 2009 byl P. ThMgr. Erhard Otmantzik, MSF, administrátor v Pecce, odvolán řeholním představeným ze služeb v diecézi. K 30. 6. 2009 byl P. Anton Verbovský, CSsR, rektor poutního kostela na Hoře Matky Boží v Králíkách, odvolán řeholním představeným ze služeb v diecézi. Diecézním biskupem byl uvolněn k 31. 7. 2009.

Úmrtí:

Dne 13. 7. 2009 zemřel v Městě Albrechtice Josef Hádek, dřívější duchovní správce sester v Podlesí (farnost Ohnišťany). Pohřben byl 17. 7. 2009 v Městě Albrechtice.

Informace generálního vikáře ke změně působiště R. D. ICLic. Pavla Seidla

Na četné dotazy z řad věřících naší diecéze sděluji, že žádost o změnu působiště R. D. ICLic. Pavla Seidla byla vyslovena z mé strany.  Jsem vděčný Otci Pavlovi za odvahu k tomuto kroku a přeji a vyprošuji mu Boží požehnání pro jeho službu v nové farnosti Chlumec nad Cidlinou. Děkuji všem přátelům Otce Pavla, že mu pomáhají nejen modlitbou, ale i konkrétní pomocí při stěhování a úpravě fary  v Chlumci nad Cidlinou.

Mons. Tomáš Holub