Poutní místa v Královéhradecké diecéziredakce
 

1. Jaká ikona se nachází v kostele svatého Ignáce v Jičíně?

a)  milostná socha Panny Marie
b)  Panny Marie Sedmibolestné
c)  Panny Marii Lurdské
d)  Matky Boží Panny Marie
e)  Panny Marie Rušánské

2. Ve kterém případě se jedná o národní kulturní památku?

a)  Chrudim – farní kostel sv. Salvátora
b)  Želiv – Opatský a farní kostel Narození Panny Marie
c)  Rokole – mariánské poutní místo
d)  Smiřice – zámecký kostel Zjevení Páně
e)  Nová Paka – poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie

3. Na střeše jedné barokní kaple je umístěna vyhlídková terasa. Která z následujících to je?

a) Balda - kaple Panny Marie počaté bez poskvrny hříchu
b) Sněžka – kaple svatého Vavřince
c) Horní Čermná – Mariánská hora
d) Police nad Metují – Hvězda poutní kaple Panny Marie Sněžné
e) Jičín - Loreta u Veliše

4. Které poutní místo královéhradecké diecéze je na obrázku?

a)  Polná, kostel Nanebevzetí Panny Marie
b)  Opočno, Kostel Narození Páně
c)  Vraclav, kostel sv. Mikuláše
d)  Petrovice
e)  Sněžka, kaple sv. Vavřince

Na vaše odpovědi se těšíme do 15. 9. 2009.

Správné odpovědi z IKD  7-8/2009: 1) c; 2) b; 3) e; 4) a 

Pravidla kvízu 2009: V každém kole je pět otázek, za každou správnou odpověď získáte 1 bod. Po dosažení nejméně 15 bodů jdete do slosování, ve kterém vylosujeme tři výherce.

Polná, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Polná, kostel Nanebevzetí Panny Marie