V Rychnově nad Kněžnou dokončují opravu děkanstvíJosef Krám
 

Objekt zdejšího děkanství je připomínán  v 16. století jako dům nekatolíka zemana Mokrohovského. Podle pramenů byl postaven před třicetiletou válkou, roku 1629 byl opuštěn  a 1630 upraven pro potřebu farní budovy (na jaře 1650 v něm našel ubytování Bohuslav Balbín na svém prvním kněžském působišti). Při tehdejší přestavbě byly zachovány historické sklepy, a tak i dnešní budova obsahuje nepochybně gotické jádro, dokumentované jednak celokamennými sklepy s valenými klenbami polokruhového průřezu a jednak mohutným zdivem až 1,5 metru silným na jihovýchodní straně. Ostatní základní konstrukce přízemí s klenbou zadní komory jsou patrně až renesanční, zbytek – včetně fasád – byl radikálně přestavěn v období klasicismu. Další úpravy dispozice proběhly v roce 1920 a fasády 1960. Z dotace Ministerstva kultury ČR (fond ISPROFIN) bylo uvolněno na současnou opravu vnějšího pláště budovy 2,5 milionu korun, zbytek pochází z vlastních zdrojů. Za tuto částku byla mj. vyměněna okna, budova dostala novou fasádu, střechu, komíny, vstupní dveře, chodník, sloupky zahrady a kovářské práce. „Tyto vnější práce skončí  31. srpna. Připomenu, že rekonstrukce vnitřku děkanství začala v listopadu 2007 a letos v zimě by měla proběhnout poslední část vnitřních úprav, tedy chodby, vstupní haly, kanceláře a sociálního zařízení za půl milionu. Předtím se tu investoval skoro milion. A pokud budou peníze, v lednu příštího roku bude opravena fara celá,“ dodal místní duchovní správce Petr Stejskal.