Zemřela Antonie Hofmanováredakce

Do redakce již po uzávěrce prázdninového čísla dorazila smutná zpráva, že v Jilemnici dne 16. června 2009 zemřela ve věku 86 let Antonie Hofmanová, dlouholetá katechetka mládeže v Krkonoších a Podkrkonoší, politická vězenkyně z dob komunistického režimu a členka sekulárního františkánského řádu. Malý životopisný medailonek otiskujeme sice se zpožděním, ale snad ne úplně pozdě.  

 

Antonie Hofmanová se narodila 13. června 1923 v Horní Branné u Jilemnice. Většinu života žila a praco vala v Podkrkonoší. Do jejího mládí zasáhla německá okupace, válečná léta prožila v Praze. Uprostřed války se rozhodla pro vyučování náboženství. Snažila se vychovávat mládež k životu podle křesťanských zásad, za to byla v době komunismu zatčena a odsouzena na šest let vězení, zvláště za šíření myšlenek „jocismu“ (křesťanského dělnického hnutí z Francie) mezi mladými v Podkrkonoší. Vězení snášela statečně. Po návratu z něj nacházela obživu jen velmi těžko. Prošla řadou různých profesí, nakonec pracovala jako ošetřovatelka v dětské léčebně v Janských Lázních. Zde sloužila těm nejmenším celých třiadvacet let. Koncem 70. let se přestěhovala do Jilemnice a její dům ve Zvědavé uličce se stal postupně místem setkávání křesťanů a předávání víry navzdory tehdejšímu nepřátelskému postoji režimu. Tak pokračovala v naplňování svého  celoživotního poslání - předávat víru druhým, zvláště mladým, svědčit o Bohu vlastním životem a vytvářet kolem sebe společenství. Vše, co z ní vyzařovalo, bezprostřednost a humor, který ji neopouštěl ani v posledních dnech pozemského života, bylo plodem její hluboké víry v Boha, který je Láska. Byla 62 let členkou sekulárního františkánského řádu (SFŘ – III. řádu sv. Františka). Napsala také několik knih, nejznámější jsou její autobiografie „Žijeme jen jednou“ a „Svoboda v nesvobodě“ o létech prožitých v komunistickém vězení. V roce 2007 obdržela ocenění záslužným křížem „Pro Ecclesia et Pontifice“, které ji udělil papež Benedikt XVI. a také pamětní medaili města Jilemnice za aktivní odpor proti komunistickému režimu.Rozloučení s Antonií Hofmanovou se uskutečnilo v pátek  26. června 2009 ve 13.00 hod. v kostele sv. Vavřince v Jilemnici. Byla uložena k věčnému odpočinku na hřbitově v Hornní Branné.