Deset let od odhalení smírčího kříže u VelišeJiří Drška
 

Čtrnáctého září tomu bude již deset let, co byl jako znamení vzájemného odpuštění mezi katolíky a evangelíky u Jičína na hřbetu Veliše odhalen a požehnán velký smírčí kříž. Vytvořil jej Aleš John a svými letopočty 1629 a 1728 připomíná umučení misionáře Matěje Burnatia v Libuni a popravu evangelického písmáka Tomáše Svobody v Kopidlně. Kříž byl vztyčen za účasti představitelů dotčených křesťanských církví, na památku lidí, kteří pro svou víru dokázali položit to nejcennější, svůj život. Po deseti letech lze říci, že to byl skvělý nápad, který bezesporu povznesl duchovní život v místě, které také nazýváme Mariánskou a Valdštejnovou zahradou. Opět se probudil místní genius loci barokně komponovaného prostoru plného krásných sakrálních staveb jako jsou kostely v Jičíně, Veliši či Ostružně a další spoustou menších kaplí a božích muk rozesetých po krajině.Můžeme říci, že snaha komunistické diktatury o potlačení a zničení všeho, co by mohlo připomínat křesťanskou víru, nebyla úspěšná. Ekumenické dny pořádané občanským sdružením Zebín, obnova poutí a procesí ke kaplím jsou toho jasným důkazem. Účastní se jich stále více spoluobčanů, ať praktikujících věřících, kteří svojí motlitbou vyprošují požehnání nejen pro sebe a své blízké, ale i pro místo, kde žijí, tak těch, kteří ctí tradice a připomínají si tak odkaz svých předků, nebo jen tak vzpomínají na své dětství.Obce sdružené v Mariánské a Valdštejnově zahradě spolu se státní správou a farnostmi se podílejí na nutných opravách kostelů a pomalu obnovují drobné sakrální památky. Vznikla zde další občanská sdružení, která se starají o obnovu duchovních hodnot, a obohacují svým zpěvem a dalšími aktivitami kulturní dění. Všem patří veliký dík. Nechť Bůh dále žehná všem, kteří se o tuto obrodu zasloužili nebo se na ní aktivně podílejí.V rámci 19. ročníku kulturního festivalu Jičín – město pohádky proběhne v pátek 11. 9. od 17 hodin ekumenické setkání u smírčího kříže.