Představení mládeže vikariátu Chrudimarchiv

Axíka už nemáme,
přesto rádi zpíváme.
Dostali jsme Macha,
tak zpíváme chacha.
Svratka, Ronov, Týnec,
to je náš společný tanec.
Večer mladých – Skuteč, Luže,
hodně nás tu býti může.
Kaplan jezdí v rychlém voze,
za minutu dvanáct přiveze se.
Gumy pískaj, cvony zinkaj,
u ambónu už se vítaj.
Igráček nám šaškuje
a vikariát se rýsuje.
Všechny vás ke křiku prudim,
je to náš vikariát Chrudim.

 

Těchto pár řádků rýmovaného textu nedávno sloužilo k představení našeho chrudimského vikariátu na jednom ze setkání mládeže. Stále jsou aktuální. Rádi Vám je blíže vysvětlíme. Pod pojmem „Axík“ máme na mysli bývalého kaplana Jaroslava Axlera, který svojí stráž nad námi předal novému kaplanovi pro mládež Zdeňku Machovi. „Svratka, Ronov, Týnec“. Jedná se o tři krajní farnosti, které ohraničují náš vikariát na okraji diecéze. Na tomto území se snažíme pravidelně každý měsíc scházet, vždy pod jiným názvem a s jinou náplní akce. Jednou z akcí, která není v žádném jiném vikariátu, je Chrastecký ples. Pořádaný, nečekaně, chrasteckou mládeží. Sami o něm napsali: „Spolu připravujeme právě náš ples, který letos bude mít polokulatiny - pátý ročník. Dá se říct, že už je tradiční. Zakládáme si na některých věcech, které ples dělají dobrým: Zveme DOBRÉ lidi, bez nich by ples nebyl plesem. To je základní předpoklad a všem děkuji, kdo na plese byli! Už 4x tam byla kvalitní hudba, o kterou se postaral třicetičlenný Taneční orchestr ZUŠ Chrudim. Na našem plese se nekouří a nabízíme neošulené jídlo.“ „Kaplan jezdí v rychlém voze…“ poukazuje na tradiční nezaměnitelný příjezd našich kaplanů. Naše setkávání většinou začínáme mší svatou. Kostel je již plný mladých lidí, jen kdosi chybí u oltáře. Po chvíli ticha se zvenku ozývá nepřeslechnutelný příjezd…Pod pojmem Igráček se skrývá náš zástupce pro mládež. Tento „pseudonázev“ se zrodil ve vzdálenější historii – na celostátním setkání mládeže v Táboře. Od té doby mu je pevně přišit.

Jak to funguje s mládeží v jednotlivých farnostech?

Chrudim
Společenství je především tvořeno lidmi z kapely Hluboké Koření. Hrají na mších, pořádají víkendové akce pro děti. Věkové rozpětí od  12 do 24 let. Ve školním roce se snaží scházet v pátek po mši v klubovně u fary. Stránky společenství: www.hlubokekoreni.net.

Spolčo Proseč, Nové Hrady
Navštěvuje ho cca 25 lidí ve věku od 15 do 25 let. Schází se jednou měsíčně (obvykle na první pátek v měsíci).

Chrast
Zde spolčo jako takové už není, ale ta samá parta, která dříve spolčo vytvářela, se stále schází při mnoha příležitostech. Jsou to narozeniny, nedělní snídaně u některého z nich, plesy, bowling. Jezdí každý rok na vodu. Teď na Hron na Slovensku! Připravují tábor pro nejmenší a to už popáté.

Hlinsko
Spolčmeni – společenství kluků ve věku od 14 do 19 let. Schází se každou neděli v 18.00 hod na místní faře.Spolčandy – společenství děvčat ve věku od cca 12 do 16 let se schází ve stejný čas. Obě společenství mají spoustu společných aktivit. Starší mládež se schází k zamyšlení nad starozákonními texty. Termíny jsou na společné domluvě.

Trhová Kamenice, Nasavrky, Bojanov, Seč
Zde není spolčo jako takové, ale některá mládež se angažuje v hudební schóle „Nahoboj“.

Heřmanův Městec
Zde se schází jednou za 14 dní 8-10 mladých (většinou vysokoškoláků). Angažují se v životě farnosti a pomáhají s dětmi (v létě pořádají tábor pro děti z farnosti).

Luže
Lužecká farnost čítá na 25 mladých lidí ve věku 14 – 31 let. Z důvodu velkého věkového rozmezí vytvořili 2 společenství - modlitební a „FREE“. Náplní modlitebního spolča je rozjímání nad biblickým textem podle Lectio divina. Free spolčo se schází nepravidelně a má různorodý program. „Zpíváme, hrajeme hry, sdílíme se, vzděláváme se, sledujeme nové filmy, rozšiřujeme si naše křesťanské hudební obzory, …“ Každý si tak může vybrat, co ho zajímá. Společně také jezdí na výlety, účastní se vikariátních až mezinárodních akcí, připravují akce pro děti nejen v lužské farnosti např. Mikulášská besídka, Farní setkání dětí a prázdninový pobyt dětí.

Kameničky
Místní mládež vlastní spolčo nemá, ale schází se v malé schole, cca jednou za měsíc se snaží zahrát v neděli na mši. Žádné jiné věci nepodnikají. Funguje zde silné skautské středisko, a tak se všechny akce dělají přes skauta. Ve vikariátu se během školního roku konají Večery mladých. Náplň je pestrá – jsou zváni hosté, sportuje se, putuje se, chodí na plesy … Tyto večery se snažíme konat na různých místech vikariátu pro povzbuzení  tamní mládeže.

Mládež v Chrudimě
Mládež v Chrudimě