KMC Sedmikráska v záříarchiv
 

Den otevřených dveří

Zveme (nejen) maminky na mateřské dovolené a jejich děti ve čtvrtek 10. září 2009 k návštěvě mateřského centra. V době od 9.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin budete mít možnost prohlédnout si naše prostory, seznámit se s programovou nabídkou na školní rok 2009/2010, přihlásit se na kurzy pro maminky i děti, prolistovat kroniky, prohlédnout si výstavku výrobků z výtvarné dílny, keramiky a malovánek, ochutnat dobroty z domácí kuchyně a vytvo-řit si nějakou maličkost pro radost.

Program ve školním roce 2009/2010

Pravidelný provoz zahajujeme v pondělí 14. září 2009. Každý všední den si můžete vybrat z bohaté nabídky činností pro ma-minky (jazykové kurzy, kurz obsluhy PC, výtvarná dílna, keramika, kondiční cvičení, odborné přednášky a semináře, duchovní témata, vaření a šití) i děti (malovánky, zpí-vánky, cvičení, dětská mše, kurz angličtiny, kurz hry na flétnu). Na kurzy je třeba se přihlásit předem, přihlášky jsou dostupné na webu a v centru. Ostatní aktivity lze na-vštěvovat dle zájmu a nálady. Jednou měsíčně se také konají nedělní odpoledne pro celou rodinu, která svým za-měřením tématicky odrážejí běh roku.

Putování za pokladem

V neděli 20. září 2009 se rodiče s dětmi mohou vydat na asi hodinovou vycházku podél Orlice spojenou s hledáním pokladu. Na start lze přijít kdykoliv v době od 15.00 do 16.00 hodin před Všesportovní stadion v Malšovicích. Na trase přizpůsobené malým dětem i kočárkům bude připraveno několik úkolů, při jejichž plnění se pobaví celá rodina. Parkovat je možné zdarma u Staré nemocni-ce či na Orlickém nábřeží, start i cíl je také v dosahu MHD (spoje č. 7 a 11 resp. 17).Činnost Křesťanského mateřského cen-tra Sedmikráska, o.s. je podporována Sta-tutárním městem Hradec Králové, Králo-véhradeckým krajem, MŠMT, MPSV a Bis-kupstvím královéhradeckým.Informace: Mgr. Ludmila Valešová, mobil: 775 989 270telefon: 495 512 901 e-mail: sedmikraskahk@volny.czweb: www.sedmikraska.wz.czadresa: Zieglerova 230, Hradec Králové 3