Sbírka na církevní školy v královéhradecké diecéziStanislava Kučerová

Báseň o Emánku

My, děti, CZŠ Borohrádek
máme školní autobus „Emánek“.
Jsme sice jen malá škola,
ale jezdit chceme: „Hola, hola!“
Do školy i ze školy,
vozíme sebe a úkoly.
Pomozte nám financovat opravy,
ať jsme účastníci dopravy.
Děkujeme za příspěvky,slibujeme: „Žádné pětky!“
Děti z Borohrádku, Velké i Malé Čermné,
zůstaneme „Emánku“ věrné.
I my z Týniště a Horního Jelení,
s „Emánkem“ se nám nelení.

 

Jako každoročně se v září ve všech kostelech naší diecéze uskuteční sbírka na potřeby církevních škol. Tentokrát v neděli 20. září. Termín sbírky je záměrně spjat se svátkem svaté Ludmily, babičky svatého Václava, která byla jeho vychovatelkou, učitelkou a první zprostředkovatelkou křesťanských hodnot. Také církevní školy v současnosti usilují o spojení vzdělání a výchovy s křesťanským pohledem na svět a naše místo v něm. Je pozitivní, že nabídku církevních škol nevyužívají jen praktikující katolíci, ale často právě rodiče, kteří si církevní charakter školy spojují s kvalitní výchovou a zárukou pevně zakotvených morálních hodnot. Církevní školy se tak velkou měrou podílejí na evangelizačním úsilí církve, neboť pro mnohé žáky i jejich rodiče představuje církevní škola první vědomý kontakt s křesťanstvím a s církví.Financování církevních škol v ČR probíhá formou dotací ze státního rozpočtu, ale ne všechny potřeby škol mohou být ze státních peněz uhrazeny. Proto se otec biskup obrací na všechny věřící, aby podle svých možností podpořili toto dílo. Finanční příspěvky (dary) na církevní školy můžete odevzdat nejen do sbírky v kostele, ale je možné je po celý rok posílat na účet Biskupství královéhradeckého 1006010044/5500, VS 111, nebo přímo složit do pokladny na biskupství. Veškeré finance budou rozděleny v souladu se směrnicí fondu církevního školství mezi jednotlivé školy, způsob rozdělení bude zveřejněn v časopise IKD a na webových stránkách diecéze.

A na co by školy příspěvky ze sbírky použily?

Gymnázium sester Voršilek v Kutné Hoře má připravený projekt na vybudování víceúčelového sálu pro přednášky a projekce, který by mohla využívat jak škola, tak i další zájemci, např. lidé z místní farnosti apod. Také zdejší školní klub, nabízející žákům školy řadu oblíbených kroužků a mimoškolních aktivit, čeká rekonstrukce prostor a dovybavení kvalitním zařízením a pomůckami.

Gymnázium Maltézských rytířů ve Skutči potřebuje vybavit moderním zařízením odbornou učebnu fyziky, aby byla kvalita výuky srovnatelná s ostatními gymnázii a aby škola mohla získávat i žáky orientované na přírodní vědy.

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a ZŠ a MŠ Jana Pavla II. v Hradci Králové, Mgr. Jiří Vojáček „O letních prázdninách jsme na gymnáziu začali stavební úpravy, jejichž cílem je zprovoznit funkční počítačovou síť v celé budově školy a perspektivně také kvalitní počítačovou učebnu, která prozatím sídlí ve vypůjčených prostorách. Je potřeba, aby žáci i učitelé měli přístup k moderním technologiím, a to nejen při hodinách, ale také během přípravy na výuku či při volnočasových aktivitách. Stavební úpravy se o prázdninách nevyhnuly naší základní škole. Kromě jiného zde vzniká moderní učebna náboženství a společenských věd. Tu by měli využívat nejenom žáci naší školy, ale i ostatní děti z města, které k nám odpoledne docházejí na výuku náboženství.“

CZŠ Borohrádek, Mgr. Blanka Roháčková „Pro naši školu je životně důležitý školní mikrobus Emánek (podle Emanuel – Bůh s námi), kterým svážíme děti z okolních vesnic ráno do školy a odpoledne zase zpátky domů. Na provoz mikrobusu není možné použít peníze ze státní dotace; aby si jej hradili sami žáci, by pro ně bylo finančně neúnosné. Proto se snažíme hledat dárce a sponzory. V této aktivitě nám pomáhají i naše děti, které o Emánkovi napsali básničku.“