Úmysly apoštolátu modlitbyarchiv
Září 2009
 

Všeobecný úmysl:
Aby Boží slovo bylo lépe poznáváno, přijí-máno a prožíváno jako zdroj svobody a radosti.

Misijní úmysl:
Aby se křesťané v Laosu, Kambodži a Myanma-ru, kteří se často potýkají s velkými problémy, nenechali odradit od hlásání evangelia svým bratřím a důvěřovali v sílu Ducha svatého.Národní úmysl: Aby se šířila vzájemná úcta a láska mezi nábo-ženstvími v naší zemi cestou