Z diecézearchiv
 

Luže (jh)

Římskokatolická farnost Luže získala finanční podporu z Finančního mechanismu EHP/Norska na realizaci projektu „Obnova interiéru poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži“. Jedná se o kompletní výmalbu interiéru, restaurátorské práce na části mobiliáře a rekonstrukci varhan. Tento projekt byl zahájen v únoru 2008 podáním žádosti do III. výzvy Finančního mechanismu EHP/Norska. V dubnu 2009 obdržela farnost kladné vyhodnocení a zahájila přípravu akce. V současné době je kostel Panny Marie uzavřen (konají se zde pouze poutě), v celém prostoru interiéru je postaveno lešení a probíhají zmíněné restaurátorské práce. Kompletní ukončení celého projektu vůči poskytovateli dotace je v dubnu roku 2011 a musí mu předcházet vlastní ukončení zakázky s jednotlivými dodavateli. Vzhledem k omezení prací v zimních obdobích nezbývá k realizaci celého projektu mnoho času. Další finanční podporu na úhradu uznatelných nákladů získala naše farnost od dalších partnerů projektu, kterými jsou Pardubický kraj a Město Luže. Farnost Luže se pak podílí zejména na úhradě neuznatelných nákladů, kterými jsou zejména dopředu připravované projektové dokumentace, restaurátorské průzkumy a poradenství.

Jablonné v Podještědí (pd)

Královéhradecký biskup Dominik Duka, OP využívá již několik roků klášter v Jablonném v Podještědí u naší Paní Zdislavy jako místo svého krátkého prázdninového oddechu. A právě sobota 18. 7., tradičně třetí v měsíci, byla dnem, kdy se k otci biskupovi připojili poutníci z jeho diecéze na pouti rodin a nemocných.Poutní centrum královéhradecké diecéze každoročně ve spolupráci s duchovní správou v Jablonném připravuje prázdninovou pouť, při které otec biskup Dominik po předchozí přípravě uděluje svátost nemocných. Letos jich bylo téměř sto. Putují sem také rodiny s dětmi a prosí o požehnání.  Pro padesát dětí byla připravena katecheze na téma „Rok kněží“. V Jablonném má naše nejateističtější litoměřická diecéze velké ohnisko živé víry. Jistě zde i po staletích působí přímluvy „zámecké paní Zdislavy“. Díky za tu to požehnanou tradici a již nyní se těšíme na třetí týden v červenci příštího roku.

Biskup Dominik Duka udílí svátost nemocných
Biskup Dominik Duka udílí svátost nemocných