Ivan KolmanLukáš Janeček

Vedoucí odboru správy majetku královéhradeckého biskupství.

Narodil se v roce 1955 v Ostravě, kde vystudoval gymnázium a později Vysokou školu báňskou. V současné době bydlí v Praze.

 

Můžete čtenářům prozradit, kde všude jste působil, než jste přišel k nám na biskupství?

Prošel jsem celou řadou řídících funkcí jak v oblasti ekonomické například v Národním divadle v Praze, tak v oblasti technické a to při vedení energetických staveb v zahraničí. Od července letošního roku působím na našem biskupství ve funkci vedoucího odboru správy majetku.

Co je vaším hlavním cílem či prioritou ve funkci vedoucího odboru správy majetku?

Mým cílem je hospodařit s církevním majetkem tak, aby nedocházelo k jeho znehodnocování a ke zbytečným prodejům. Naopak je důležité s tímto majetkem, který nám byl předán našimi předky a přestál drancování minulých let, pracovat a rozmnožovat jej pro naši budoucnost. Jen silná a finančně soběstačná církev může přestát současnou krizi hodnot. Právě pod tímto úhlem se dívám na svoji práci v rámci biskupství a celé diecéze. Aktivně hledám způsoby, jak některé věci vylepšit nebo posunout. Za velmi důležitý považuji otevřený a přátelský přístup s jasnými pravidly ke všem, kterým máme jako biskupství sloužit.

Léto nám končí, ale vy jste si ho asi vzhledem ke svému červencovému nástupu do nového zaměstnání příliš neužil, přesto se Vás zeptám, jak trávíte svůj volný čas a jaké máte záliby?

Se svoji rodinou, se kterou trávím většinu svého volného času, se aktivně zúčastňujeme života v naší farnosti v Praze-Lhotce. Rád si přečtu dobrou knihu a chodím do přírody.

Ivan Kolman
Ivan Kolman