Olga AuerspergerováLukáš Janeček

Ekonomka královéhradecké diecéze

Narodila se v roce 1950 v Trenčíně na Slovensku, vystudovala gymnázium a Vysokou školu dopravní v Žilině, obor provoz a ekonomika letecké dopravy. Od roku 1981 žije trvale v Praze. Olga Auerspergerová je vdaná, má tři děti, tři vnoučata a další vnouče je na cestě.

 

Paní inženýrko, kde všude jste působila, než jste přišla k nám na biskupství?

Posledních 15 let jsem pracovala jako ekonomická ředitelka správ nemovitostí v soukromé firmě v Praze (Centra a.s.). Dříve v různých ekonomických funkcích na Slovensku například správa silnic Poprad a v Praze například na ministerstvu dopravy.

Jaké jsou vaše vize a cíle ve funkci ekonomky naší diecéze?

Moc velké vize a cíle v nové funkci nemám, suchým ekonomům nepřísluší moc snít, ale byla bych velmi spokojená, kdybychom se svými spolupracovníky vytvořili dostatečně svižné a kreativní ekonomické oddělení. Zkrátka takové, které se stane kvalitním servisem pro celou diecézi a získá si tak dobrou pověst jako dobrý rádce a pomocník. Nechci totiž, aby bylo ekonomické oddělení vnímáno jako subjekt, který stále jenom požaduje podklady, potvrzení a vlastně zdržuje a obtěžuje. Myslím si, že pokud se nám toto podaří, můžeme být se svou prací spokujeni.

Můžete prozradit čtenářům, jaké máte zájmy a jaká byla Vaše letní dovolená?

Ráda chodím, preferuji turistiku. Přestože jsem teď v období změny zaměstnání měla šest týdnů „volna“ v celku, dovolená se mi trochu rozházela. Když rodina a přátelé zjistili, že mám tolik času, hbitě se chopili šance a vyplnili mi čas hlídáním jejich ratolestí apod. Přesto se mi povedlo pár dnů strávit na Slovensku v Malých Karpatech, kde jsem si dopřála hodně hezkých vycházek.

Olga Auerspergerová
Olga Auerspergerová