U střechy EvropyLuděk Bárta
V sobotu 15. srpna se na Hoře Matky Boží u Králík uskutečnila pouť královéhradecké diecéze. Její atmosféru kromě krásného letního počasí pozitivně ovlivnila přítomnost mládeže z celé diecéze.
 

Z každého vikariátu se několik dní před slavností vydala na pěší putování skupinka mladých, z některých vikariátů měli možnost vyrazit také na kole. Všichni se společně  sešli večer 14. srpna v areálu kláštera nad Králíkami. Tam bylo pro ně přichystáno mnoho duchovních i kulturních aktivit. Na druhý den ráno se mladí zapojili do programu pouti, část z nich pomohla s organizací. Pouť zahájila  v devět hodin ranní modlitba. V deset začala slavnostní bohoslužba s hudebním doprovodem Vavřinečku, kterou  s přítomnými kněžími sloužil diecézní biskup Mons. Dominik Duka, OP.  Ve své promluvě se mimo jiné zamyslel nad naší odpovědností za vznik současné ekonomické krize. Neměli bychom přehlédnout, že krize zdaleka není pouze záležitostí hospodářství. U jejího zrodu stála nezdravá společenská atmosféra a narušené vztahy mezi lidmi. Zpětný vliv na naše životy je jen smutným důsledkem předchozího jednání. Mši svatou ukončil průvod se zdejším milostným obrazem Panny Marie Sněžné před kostel.  Po poledni si přítomní mohli vybrat ze tří přednášek.  P. Jan Šlégr se s fotografickou prezentací ohlédl za průběhem květnového putování kněží z naší diecéze po stopách apoštola Pavla v Řecku, P. Radek Martinek přiblížil svět východních mariánských ikon a generální vikář  Mons. Tomáš Holub se v bloku nazvaném „Nezabiješ! To pro vojáky neplatí?“zamyslel nad etickými otázkami válečného konfliktu. Odpoledne Mons. Tomáš Holub vedl katechezi s názvem „Ve víře jsme hlasatelé, nikoliv údržbáři“. Poutní program zakončila krátká adorace a svátostné požehnání.

Mše svatá
Mše svatá
Průvod s milostným obrazem
Průvod s milostným obrazem