Krátké zprávyredakce
 

Kněžské svěcení

Dne 22. září v 9.30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové přijmou vzkládáním rukou a modlitbou diecézního biskupa Mons. Dominika Duky, OP, kněžské svěcení tito jáhni: ThMgr. Mariusz Łuczyszyn, PhDr. Radek Martínek a RNDr. Tomáš Reschel, Ph.D. Prosíme všechny o modlitby za novokněze i za ty, kdo se na kněžství připravují.

Jmenování

S platností od 14. 5. 2007 byl ThLic. Prokop Brož, odborný asistent KTF UK v Praze jmenován sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

S platností od 1. 8. 2007 byl Mgr. Ing. Zdeněk Novák, farář v Hradci Králové-Pražské Předměstí, jmenován osobním proboštem a I. sekretářem vikariátu Hradec Králové.

S platností od 1.9. 2007 byl ICLic Václav Hegr, farář v České Skalici, jmenován okrskovým vikářem vikariátu Náchod.

Ustanovení

S platností od 1. 7. 2007 byl Mons. Josef Suchár, administrátor v Neratově, ustanoven farářem v Neratově; Bc.Th. Petr Šabaka, kaplan v Jičíně, ustanoven vojenským kaplanem a uvolněn pro službu v armádě; P. Jan Zemánek, CSsR, řeholní kněz, ustanoven výpomocným duchovním v Duchovní správě poutního kostela v Králíkách II.

S platností od 1. 8. 2007 byl ThMgr. Arthur Róźański, kněz arcidiéceze Wrocław, ustanoven kaplanem v Červeném Kostelci.

S platností od 1. 9. 2007 byl Mgr. Ivan Havlíček, administrátor v Týništi nad Orlicí, ustanoven administrátorem excurrendo v Borohrádku; František Hofman, administrátor v Solnici, ustanoven administrátorem excurrendo v Černíkovicích; Mgr.Pavel Jandejsek, okrskový vikář a administrátor v Kostelci nad Orlicí, ustanoven arciděkanem v Jičíně a administrátorem excurrendo v Lužanech; Arnošt Jílek, administrátor v Častolovicích, ustanoven administrátorem excurrendo v Ličně; Mgr. Jiří Pilz, administrátor ve Voděradech, ustanoven děkanem v Kostelci nad Orlicí, farnost Voděrady bude nadále spravovat excurrendo.

Odchod ze služeb v diecézi

S platností k 30. 6. 2007 Mgr. Ján Gallovič, výpomocný duchovní v Koclířově, kněz diecéze Rožňava, ukončil na základě rozhodnutí svého biskupa působení v královéhradecké diecézi; Mgr. P. Jiří Ondovčák, CSsR, kaplan při poutním kostele v Králíkách II, ukončil na základě rozhodnutí svého řeholního představeného působení v královéhradecké diecézi; Mgr. P. Jiří Šindelář, CSsR, kaplan při poutním kostele v Králíkách II, ukončil na základě rozhodnutí svého řeholního představeného působení v královéhradecké diecézi; Mgr. P. Tomasz Waściński, CSsR, kaplan při poutním kostele v Králíkách II, ukončil na základě rozhodnutí svého řeholního představeného působení v královéhradecké diecézi.

S platností od 31. 8. 2007 ThLic. Pawel Szumilas, okrskový vikář a arciděkan v Jičíně, kněz arcidiecéze Katowice, končí na základě rozhodnutí svého diecézního biskupa působení v královéhradecké diecézi.

Jubilea duchovních v měsíci září
Dne 14. 9. 2007 oslaví 79 let svého života Václav Janáček, emeritní administrátor v Čachotíně, t.č. bydlící ve farnosti Chotěboř.

Dne 16. 9. 2007 oslaví 93 let svého života Otto Storg, kněz diecéze Würzburg (D), čestný kanovník Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové.

Dne 17. 9. 2007 oslaví 84 let svého života Václav John, emeritní děkan Kolegiátní kapituly při kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli, výpomocný duchovní v České Třebové.

Dne 26. 9. 2007 oslaví 80 let svého života Ing. Josef Novák, kněz Apoštolského exarchátu, výpomocný duchovní v Hradci Králové-Pražském Předměstí.

Dne 29. 9. 2007 oslaví 89 let svého života Walter Marek, diecézní kněz žijící v USA (Michigan)

Dne 30. 9. 2007 oslaví 45 let svého kněžství Ing. P. František Sal. Stanislav Stařík, SDB, t. č. bydlící ve farnosti Přibyslav.

Všem srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.